• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

ÖZEL ANEMON DİYALİZ MERKEZİ

Hoş Geldiniz!

KURUMSAL

Hakkımızda

Fotoğraf açıklaması yok.

Merkezimiz Manisa Yunusemre İlçesinde 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Diyaliz hususunda deneyimli uzman hekim ve hemşire kadroları ile çalışmakta olup en son teknolojik cihazlarımızla hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Diyaliz Merkezimiz S.G.K. ( S.S.K , T.C. EMEKLİ SANDIĞI , BAĞ-KUR ) mensuplarına, anlaşmalı olarak hizmet vermekte olup herhangi bir ilave ücret talep etmemektedir.

Merkezimizde toplam 22+1 adet Hemodiyaliz cihazı mevcuttur.

 Hastalarımıza 4 saatlik diyaliz süresince hasta başı televizyon,gazete ve dergi gibi aktivitelerle keyifle diyaliz tedavilerini olmaktadırlar.Salonlarımız merkezi ısıtma ve soğutma sistemi,ferah iç mekanı ve huzurlu bir ortamda tedavi olanağı sunmaktadır.Ayrıca diyaliz seanslarına uygun diyetisyen kontrolünde yiyecek verilmektedir.

 Hastalarımız evlerinden veya yatış yaptıkları hastanelerden klimalı araçlar ile alınıp diyaliz sonrası tekrar evlerine bırakılmaktadırlar.

Merkezimizde GAMBRO Marka Hemodiyaliz cihazı ve Endotoksin GAMBRO marka su sistemi mevcuttur.  Hastalarımıza medikal malzeme olarak biouyumlu  membran ve diyalizatlar kullanılmaktadır.
               

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Diyaliz Merkezi olarak vermiş olduğumuz diyaliz hizmetinin etkin, verimli, hasta ve çalışan memnuniyetinin iyileştirecek şekilde çalışmasını sağlamak üzere SKS (Sağlıkta Kalite Standartları)’ nı kullanarak kaliteli diyaliz hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

Kalite Yönetim Birimi; Kalite Yönetim Direktörü başkanlığında, İdari Müdür, Mesul Müdür, Başhemşire ve Kalite Yönetim Birim Çalışanından oluşmaktadır.

Diyaliz merkezi olarak sorumlu olduğumuz ve yılda 1 bakanlık denetçilerince değerlendirmeye tabi tutulduğumuz SKS Diyaliz Seti hedeflerine aşağıda yer verilmiştir:

• Etkililik: Planlanan hedeflere ulaşmanın ölçüsüdür.

• Etkinlik: İşleri doğru yapabilme kabiliyetidir.

• Verimlilik: Üretilen hizmet miktarı ile bu hizmetlerin üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Hedeflere en az kaynak kullanımı ile ulaşılmasıdır.

• Sağlıklı Çalışma Yaşamı: Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmasıdır.

• Hasta Güvenliği: Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve

iyileştirme faaliyetleridir.

• Hakkaniyet: Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasıdır.

• Hasta Odaklılık: Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak hastanın tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlanmasıdır.

•  Uygunluk: Yapılmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarardan çok fayda sağlanmasıdır.

• Zamanlılık: tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içerisinde sunulmasıdır.

• Süreklilik: Tıbbi hizmetlerin kronolojik, disiplinler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığının sağlanmasıdır.

 

SKS DİYALİZ SETİ kapsamında Kalite Yönetim Birimi olarak çalışmakta olduğumuz bölümler aşağıdaki şekildedir:

 •  Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirimi
 •  Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk
 • Hasta Deneyimi
 •  Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 •  Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 •  Laboratuvar Hizmetleri
 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 •  Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 •  Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Kalite Göstergeleri

ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

- Özdeğerlendirme ekibi; Kalite Yönetim Biriminden oluşmaktadır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.

- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm çalışanlar panolara asılan duyuru ile bilgilendirilir.

 

BİNA TURLARI

Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla 3 ayda 1 bina turları yapılmaktadır.

Bina turu ekibi, diyaliz merkezlerinin büyüklüğü dikkate alınarak  diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

  

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Diyaliz Merkezlerimizde;

- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

- Bu olayları izlemek

- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur. İstenmeyen Olay Bildirimlerinin yönetim süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

KALİTE YÖNETİM TOPLANTILARI

Yıl içinde 3 ayda 1 Kalite Yönetim Birimi üyeleri katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

 

ENFEKSİYON KONTROL EKİBİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Diyaliz merkezi sorumlu hekimi, diyaliz hekimleri ve başhemşireden oluşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi 3 ayda 1 bir araya gelerek Enfeksiyon Kontrol Ekibi Değerlendirme Toplantılarını gerçekleştirirler.

 

ANKET UYGULAMALARI

Yılda 1 defa tek seferde hasta ve hasta yakınlarına Hasta Memnuniyet Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetilmektedir.

Yılda 1 defa tek seferde interaktif olarak Çalışan Deneyim Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetilmektedir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yılda 1 risk analizi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı yönetiminde Kalite Yönetim birimi ve diğer görevlilerce hazırlanmakta olup. İyileştirme süreçleri Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yılda 1 tahliye ve yangın tatbikatları düzenlenmektedir.

Her yıl en az 1 defa Acil Durum Ekipleri Değerlendirme Toplantısı düzenlenmektedir.

Tüm çalışanlar acil durum afet konularında İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tarafından yılda 1 eğitim almaktadır.

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Gösterge Yönetimi Rehberi kapsamında Diyaliz Merkezleri için belirlenen 30 göstergenin takibi yapılmakta olup TÜRGÖS’e veri girişleri yapılmaktadır.

Anlaşmalı Kurumlar

Merkezimizin Sgk, Emekli Sandığı ve Bağkur ile anlaşması vardır. Hastalarımızın tüm tedavi giderleri Sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Merkezimizde verilen tüm tedavi ve diğer hizmetler için herhangi bir ad altında ek ücret talep edilmemektedir.

Sosyal güvencesi olmayan ya da yurt dışından gelen misafir hastalarımız için özel ve indirimli fiyatlarla tedavi olanağı sağlanmaktadır.

   

 

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Özel ANEMON Diyaliz Merkezi olarak doğru çağdaş standartlarda tedavi hizmetlerini, hastalarımızın menfaati doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada uygulanan yenilikleri yakından takip ederek, etik değerler içinde hastalarımıza uygulamak.

VİZYONUMUZ

Diyaliz tedavilerinde hasta memnuniyetini, hasta mahremiyetini, hastaların güven içerisinde tedavilerini sağlayacakları, Türkiye'nin diyaliz sektöründe saygınlığı ile önde gelen kuruluşlarından biri olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • İnsani değerleri önemsemek
 • Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek
 • Bilimsel ve araştırmacı olmak
 • Herkese eşit ve hakkaniyetli yaklaşmak
 • Teknolojik olmak
 • Etik ve güvenilir olmak
 • Etkili ve bütünsel olmak
 • Şeffaf ve samimi olmak
 • Mükemmeliyetçi olmak
 • Çalışanlarının gelişimine önem vermek
 • Yenilikçi ve çağdaş olmak
 • Sosyal ve bilimsel anlamda fark yaratmak

Fotoğraf açıklaması yok.

Organizasyon Şeması
HEKİMLERİMİZ

PROF. Dr. SANİYE ŞEN

Dr. Recep Murat PAKİZ - Diyaliz Hekimi, Mesul Müdür

 •  Diyaliz Hekimi, Uzman Hekim

Dr. ALEV SARAL
Dr. Recep Murat PAKİZ - Diyaliz Hekimi, Mesul Müdür

  • Diyaliz Hekimi, Mesul Müdür